Consultancy

CONSULTANCY

vis ivoOpgericht in 2002 bestaat Food Projects in 2016 14 jaar en dat is best wel bijzonder.

Door onze wisselende contacten met diverse opdrachtgevers zijn wij er achter gekomen dat het soms moeilijk is in een Horecabedrijf of zorginstelling om van binnen uit te analyseren waar er verbeterpunten zitten zowel in keuken, bediening, aan en afvoer van producten, logistieke vraagstukken, bestellingen, menu engineering en het immer bijbehorende management.

Sinds 2009 zijn wij in staat gebleken om in deze vraag te voorzien als externe partner die met helikopterview in staat is om deze punten aan te wijzen, te benoemen en door middel van een extern rapport met een oplossing te komen. Deze rapporten zijn uiteraard adviezen aan de opdrachtgever en kunnen een geheel nieuwe blik werpen op het bedrijf en de uitvoeringen binnen het bedrijf van zowel de werkgever als de werknemer. Alles is er op gericht om het bedrijf beter te laten functioneren en de winstmarges te verhogen.

Indien gewenst nemen wij ook opdrachten in het buitenland aan( vliegtickets voor kosten van de opdrachtgever).

 

Tarieven

uurtarief: € 55.00 per gewerkt uur excl. BTW( volgens Nederlands tarief 21 %)
km. tarief: € 00.27 per gereden km. excl. BTW.
Dagvergoeding buitenland € 100.- per dag.
Bij buitenlandse opdrachten dient de opdrachtgever de reiskosten vooraf te voldoen.

*** In verband met ons discretiebeleid zijn de namen van voorgaande opdrachtgevers in overleg met de opdrachtgever bij ons beschikbaar.